εˆΊηΉε±‹πŸγ―γͺζ―› is a user on gingadon.com. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse.
εˆΊηΉε±‹πŸγ―γͺζ―› @emb

γƒ‘γ‚―γƒγƒΌγ«γ―θ§¦γ‚Œγͺい事にしているんだ!

Β· Web Β· 0 Β· 1