γγΎγ‹γ‚“πŸ»οΌˆε‡Ίζ²‘ηŽ‡β˜›εŠεΌ•γγ“γ‚‚γ‚Šγƒ’γƒΌγƒ‰οΌ‰ is a user on gingadon.com. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γγΎγ‹γ‚“πŸ»οΌˆε‡Ίζ²‘ηŽ‡β˜›εŠεΌ•γγ“γ‚‚γ‚Šγƒ’γƒΌγƒ‰οΌ‰ @kuma_planet

γ»γ‚“γ¨γ οΌοΌˆηŸ₯らγͺγ‹γ£γŸγƒ»γƒ»γƒ»οΌ‰

Β· Web Β· 0 Β· 0